سامانه جامع کُمَک

بازگشت به صفحه اصلی

سامانه کمک

سامانه کمک

سامانه جامع کار آموزی، مهارت افزایی،کاریابی

سامانه جامع کار آموزی، مهارت افزایی،کاریابی

آدرس : ایرانشهر، دانشگاه ولایت ، ساختمان همایش ها ، دفتر ارتباط با صنعت
شماره تماس: 05431251269